Omdat we allemaal behoren tot de multiculturele samenleving is onze missie het “samen leven” binnen de samenleving te bevorderen, in het bijzonder het samenleven binnen onze universiteit Daarom kan iedereen bij ons lid worden, wat deze vereniging anders maakt dan andere studentenverenigingen. Wij doen niet aan dopen en ontgroeningen, wij stellen geen verplichtingen.  De enige “verplichting” die wij stellen is gewoon om jezelf te zijn en anderen te respecteren voor dat zichzelf-zijn.

Vele van onze allochtone Belgische leden met buitenlandse roots worden namelijk dagelijks geconfronteerd met het leven tussen twee culturen. MixOmnia komt te hulp tijdens de zoektocht naar een eigen identiteit. Tevens probeert de vereniging de kloof tussen beide te overbruggen door ze met elkaar in contact te brengen. MixOmnia doet dit door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten. Hierbij probeert de vereniging een balans te vinden tussen entertainende- en educatieve activiteiten. Zo worden maatschappelijke thema’s aangereikt tijdens debatten en lezingen. Daarnaast worden er ook quiz-avonden, filmavonden, cabaretvoorstellingen etc. gehouden. 

Met dit alles proberen we ons steentje bij te dragen aan  het stimuleren van het samenhorigheidsgevoel binnen de multiculturele samenleving. Samenwerking is hierbij van groot belang. In je eentje kan je niet veel bereiken. Door de krachten te bundelen kan een vereniging als MixOmnia  daarom als spreekbuis dienen voor haar leden. De vereniging zorgt ervoor dat de individuele stemmen gehoord worden, problemen aangekaart worden en deze ter discussie worden gesteld voor het grote publiek.  Ten slotte, stimuleert de vereniging ook de zelfontplooiing van haar leden. Het gaat om ontplooiing zoals op politiek, sociaal-maatschappelijk en educatief gebied. De vereniging bevordert om kansen hiervoor te krijgen en deze aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is dat van ons “Tutorsysteem” op educatief gebied. Hierbij biedt een oudere student aan een jongere student van dezelfde studie, studiehulp op allerlei vlakken. Meer informatie is te vinden op de website bij Tutorsysteem onder Projecten.